Image default
Công nghệ

Vấn đề khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng của chi nhánh

Việc khai thuế và nộp thuế của doanh nghiệp là công việc vô cùng quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, khi thành lập các chi nhánh để mở rộng mô hình, nhiều kế toán lại thường lúng túng về việc chọn phần mềm hóa đơn điện tử, về việc khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng của chi nhánh vì không rõ có thực hiện tương tự như công ty mẹ hay không. Trong nội dung bài viết, trách nhiệm khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng của chi nhánh sẽ được giải đáp giúp kế toán đang vướng mắc.

1. Các trường hợp chi nhánh phải nộp thuế giá trị gia tăng

Trường hợp chi nhánh ở cùng địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ kê khai thuế GTGT cho cả chi nhánh.

Trường hợp chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với doanh nghiệp:

– Nếu chi nhánh trực tiếp bán hàng, có phát sinh doanh thu và hạch toán độc lập thì chi nhánh sẽ thực hiện khai, nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý cấp trên trực tiếp của chi nhánh.

– Nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp phải thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

Lưu ý đối với doanh nghiệp khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ:

– Nếu chi nhánh có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp của chi nhánh. Khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho doanh nghiệp thì phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp của chi nhánh.

– Nếu chi nhánh không thực hiện hạch toán kế toán thì doanh nghiệp thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho chi nhánh.

nộp thuế

2. Hồ sơ cần chuẩn bị khi khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp chuẩn bị chứng từ, giấy tờ bao gồm:

– Bảng phân bổ thuế GTGT (theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);

– Chứng từ thuế nộp thuế GTGT. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc.

– Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Cơ quan quản lý thuế trực tiếp của trụ sở chính doanh nghiệp và của các chi nhánh.

4. Phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc

a. Chi nhánh hạch toán độc lập

– Có bộ máy kế toán riêng theo Luật Kế toán.

– Kê khai và nộp lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp,… tại chi nhánh hạch toán độc lập.

– Đăng ký sử dụng hóa đơn riêng

– Có con dấu riêng, mã số thuế riêng, tài khoản ngân hàng riêng.

Chi nhánh hạch toán độc lập cũng sẽ lập báo cáo và hạch toán giống như một công ty riêng. Doanh nghiệp chủ quản sẽ làm báo cáo tài chính hợp nhất.

Chi nhánh hạch toán độc lập vẫn chịu sự chi phối của doanh nghiệp chủ quản. Doanh nghiệp có thể thay đổi người đứng đầu chi nhánh mà không cần thông qua người đứng đầu chi nhánh.

b. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

– Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh với doanh nghiệp chủ quản

+ Không phải kê khai thuế TNDN, thuế TNCN tại nơi đặt trụ sở chi nhánh mà sẽ khai tập trung tại doanh nghiệp chủ quản.

Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp sử dụng hóa đơn điện tử

Quy định lưu trữ hóa đơn điện tử hợp pháp với bên mua

+ Không phải lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN.

+ Không phải kê khai thuế GTGT nếu không kinh doanh lĩnh vực nhà hàng ăn uống.

+ Có thể sử dụng con dấu.

+ Có thể sử dụng hóa đơn riêng.

– Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với doanh nghiệp chủ quản

+ Không phải kê khai thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi đặt trụ sở chi nhánh mà khai tập trung tại doanh nghiệp chủ quản.

+ Có bộ máy kế toán thuộc bộ máy kế toán của công ty.

+ Kê khai thuế giá trị gia tăng tại nơi đặt trụ sở chi nhánh.

+ Kê khai và nộp lệ phí môn bài tại nơi đặt trụ sở chi nhánh.

+ Có thể sử dụng con dấu, hóa đơn riêng.

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh sẽ chuyển số liệu doanh thu, chi phí, chứng từ về doanh nghiệp chủ quản để kê khai thuế và báo cáo tài chính.

Rate this post

Related posts

Thời gian giao dịch của bảng chỉ số HSI cập nhập chi tiết

Đinh Diễm Châu

Cách sửa triệt để lỗi màn hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra bị đen

Đinh Diễm Châu

Epson WorkForce Pro WF-C579R

Đinh Diễm Châu

Leave a Comment