Image default
Tư vấn

Mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào bị xử phạt bao nhiêu?

Dựa trên những thông tin được ghi lại trên hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp có thể tổng hợp được số thuế cần phải nộp, lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chính xác. Thông qua đó, doanh nghiệp có thể giảm được những phiền toái không đáng có trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh những vướng mắc thường gặp như phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì, nội dung nào bắt buộc phải có trên hóa đơn GTGT, cách hạch toán chi phí hợp lý,… mức phạt đối với trường hợp làm mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào cũng thường được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Tại khoản 6, điều 1, Thông tư 176/2016/TT-BTC có quy định về mức phạt khi mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào như sau: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), bên bán và bên mua phải thỏa thuận lập biên bản ghi nhận sự việc, bên bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Trong trường hợp bên mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì bên mua không bị phạt tiền.

Nếu trong cùng một thời điểm, doanh nghiệp có thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

Đối với hóa đơn đã lập bị mất, cháy, hỏng (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Như vậy mức xử phạt khi bị mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào đối với các trường họp như sau:

Trường hợp mất, hỏng, cháy  hóa đơn (liên giao cho khách hàng) đã lập để hoạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách bị phạt 4.000.000 đến 8.000.000 đồng.

Trường hợp mất, hỏng, cháy do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền. Nếu người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc thì xử phạt ở mức tối thiểu khung hình phạt. Trương hợp người mua tìm lại được hóa đơn đã mất và báo cáo lại cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

Vấn đề khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng của chi nhánh

Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp sử dụng hóa đơn điện tử

Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế có đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.

Trường hợp mất, hỏng, cháy hóa đơn đã lập trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Để không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như không gây thiệt hại về tài chính cho doanh nghiệp, kế toán cần bảo quản và lưu trữ hóa đơn giá trị gia tăng cẩn thận và đúng theo quy định.

Rate this post

Related posts

Chọn cà vạt làm quà tặng sếp nam sao cho chuẩn?

Đinh Diễm Châu

Nếu không có người chăm sóc, hãy thuê dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh tại TPHCM

Đinh Diễm Châu

Những mẫu áo đội tuyển Việt Nam đẹp nhất tại Alabasport

Đinh Diễm Châu

Leave a Comment