Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp sử dụng hóa đơn điện tử

Đối với các doanh nghiệp lớn như xăng dầu đã được thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử xăng dầu theo quy định của Chính phủ, còn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn đang trong quá trình chuyển đổi. Một trong những vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay đó chính là vấn đề xử lý chuyển tiếp sử dụng hóa đơn điện tử. Cùng tìm hiểu hướng dẫn xử lý chuyển tiếp sử dụng hóa đơn điện tử trong bài viết dưới đây.

Từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2010, khi các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được đáp ứng thì cơ quan thuế sẽ thông báo các DN, tổ chức chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trước khi cơ quan thuế thông báo thì các DN, tổ chức tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020.

Về việc xử lý chuyển tiếp sang sử dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về việc xử lý chuyển tiếp.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, người bán là các tổ chức, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam đều thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn (bao gồm cả hóa đơn điện tử nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định).

chuyển tiếp sử dụng hóa đơn điện tử

Trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2010, khi các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được đáp ứng thì cơ quan thuế sẽ thông báo các doanh nghiệp, tổ chức chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, trước khi cơ quan thuế thông báo thì các doanh nghiệp, tổ chức tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn, hóa đơn theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các Thông tư hướng dẫn.

Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử, nếu phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ quy định này để có thể thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn giấy đến bao giờ?

Theo quy định thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử là kể từ ngày 01/11/2020. Như vậy, kể từ nay cho đến hết ngày 31/10/2020 nếu doanh nghiệp còn hóa đơn giấy sẽ tiếp tục sử dụng, tuy nhiên, kể từ ngày 1/11/2020 sẽ chính thức hủy bỏ và thay thế toàn bộ hóa đơn giấy. Một trong những lưu ý quan trọng cho doanh nghiệp đó chính là nên chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử sớm hoặc có thể sử dụng song song cả hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy để có thời gian làm quen với hóa đơn điện tử và không bỏ phí phạm lượng hóa đơn giấy còn sót của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể thiết kế hóa đơn riêng được không?

Đóng góp của các phần mềm kê khai thuế và nộp thuế điện tử

Việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử là vấn đề tất yếu, thúc đẩy sự chuyển đổi số trong các doanh nghiệp. Với những chia sẻ trên đây hy vọng đã giúp doanh nghiệp nắm được các chuyển tiếp hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời giúp doanh nghiệp giải mã được vướng mắc về thời hạn cuối cùng bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. 

Rate this post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*