ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CASINO

Sau một thời gian rất dài, đến đầu năm 2017, kinh doanh casino đã được nhà nước cho phép kinh doanh hợp pháp nhưng cần phải lưu ý một số điểm sau:

Đối tượng được phép chơi tại địa điểm kinh doanh Casino:

– Người Việt Nam định cư tại nước ngoài và người nước ngoài có giấy xác nhận thông hành hợp pháp và giấy nhập cảnh còn giá trị.

– Thực hiện thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại địa điểm kinh doanh Casino trong vòng 03 năm, kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được cấp phép.

Điều kiện cho người  Việt Nam được phép chơi tại Casino:

– Đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo đúng quy định pháp luật.

– Có năng lực về tài chính để tham gia chơi tại Casino. Người chơi Casino phải chứng minh được năng lực tài chính có thu nhập thường xuyên là 10 triệu/ tháng trở lên, hay thuộc điện nộp thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định của pháp luật.

– Mua vé tham gia chơi tại địa điểm kinh doanh casino. Giá vé là 01 triệu đồng/24h liên tục hay 25 triệu/tháng/người;

– Không thuộc đối tượng bị người thân có đủ năng lực hành vi dân sự  hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh không cho phép chơi tại địa điểm kinh doanh.

– Người Việt Nam được chơi tại Casino chỉ được dùng tiền đồng để quy đổi  đồng tiền quy ước và được đổi đồng tiền quy ước ra tiền đồng Việt Nam trong trường hợp chơi không hết hoặc trúng thưởng.

Điều kiện thành lập công ty Casino:

Để được phép đăng ký doanh nghiệp kinh doanh casino : 

– Doanh nghiệp chỉ được tổ chức kinh doanh Casino tại nơi cơ quan quản lý cấp phép kinh doanh. Địa điểm kinh doanh phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

– Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu du lịch có Casino;

Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương cho phép triển khai dự án;

– Hoạt động kinh doanh chỉ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo dự án khu vực giải trí tổng hợp  với các hạng mục đầu tư

– Vốn đầu tư tối thiểu là 2 tỷ đô la Mỹ;

– Có phương án kinh doanh, biện pháp mang tính khả thi, phù hợp với tình hình Việt Nam nhằm kiểm soát, hạn chế tác động tiêu cực của việc kinh doanh Casino.

– Được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Casino:

+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chủ trương đầu tư trong đó  có hoạt động Casino.

+ Doanh nghiệp hoàn thành việc góp vốn tối thiểu 50% tổng vốn dự án đã đăng ký.

+ Có người quản lý điều hành dịch vụ Casino;

+ Có phương án kinh doanh đầy đủ.

Trân trọng !

Nguồn : https://luatketnoi.vn

Xem thêm :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*